ecomade festival

ecomade festival

Organizatorem konkursu „ECOmade Contest 2014” jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Założenia konkursu dla architektów

Wybierzemy najciekawszych realizacje projektowych spośród prac zrealizowanych w oparciu o filozofię upcyklingu czyli przetwarzania wtórnego odpadów z zamiarem stworzenia produktów o wartości wyższej niż przetwarzane produkty. Efektem końcowym będzie zaprezentowanie nagrodzonych prac w trakcie ECOmade Festival 2014 w dniach 27-28.11.2014 r. oraz na wystawach pokonkursowych.

Do kogo jest skierowany konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, grupy projektowe, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy – indywidualni, jak i wszyscy członkowie grup projektowych – mogą być w różnym wieku, jednak powinni być pełnoletni. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie obiekty i projekty, które powstały w ciągu ostatnich trzech lat od daty ogłoszenia konkursu.
Prace konkursowe można nadesłać w dwóch kategoriach: Fashion oraz Design.

Jak przygotować pracę?

Nadesłane prace konkursowe powinny przede wszystkim charakteryzować się wysokim poziomem estetycznym, nowatorską formą oraz oryginalnością. Surowce wykorzystane przez twórców powinny być przetworzone tak, aby ingerencja w ich strukturę pozwoliła na powstanie nowej jakości materiału.

Jak zgłaszać prace do konkursu?

Zgłoszenia do Konkursu należy przesyłać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ecomadefestival.pl wraz z pozostałymi dokumentami określonymi w § 4. pkt. 3 Regulaminu Konkursu w terminie do dnia 30.10.2014 r. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Etapy konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

W I etapie każdy z Uczestników korzystając z formularza zgłoszeniowego dołącza fotografie w atrakcyjny sposób prezentujące nie więcej niż 3 zrealizowane projekty oraz opis projektu.

W II etapie każdy z zakwalifikowanych Uczestników prezentuje pracę konkursową, którą w formie docelowego projektu bądź prototypu wykonanego w skali 1:1 wykonanego z docelowych materiałów (wraz z dokumentacja fotograficzną) dostarcza na adres organizatora.

Nagrody

Laureaci (Uczestnicy, którym zostanie przyznane I, II i III miejsce) w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz wezmą udział w ogólnopolskiej wystawie najlepszych projektów upcycling’owych.

Zapraszamy na http://www.ecomadefestival.pl/index.php/konkurs

Podobne Posty