politechnika gdańska wydział architektury

 

 

Wydział Architektury Politechnik Gdańskiej dołącza do zaszczytnego grona Pasjonujących Uczelni!
Gratulujemy 

Wydział Architektury istnieje od chwili powołania pierwszej akademickiej uczelni technicznej w Gdańsku w roku 1904. Projektant całego ówczesnego zespołu budynków uczelni, architekt Albert Carsten był następnie przez wiele lat profesorem Wydziału Architektury. W latach międzywojennych na Wydziale Architektury studiowało wielu Polaków. Wydział wznowił działalność wraz z chwilą utworzenia w 1945 r. polskiej uczelni państwowej – Politechniki Gdańskiej (powołany został Rozporządzeniem Ministra Oświaty z 25 października 1945 r.); jego kadra akademicka oparta była głównie na pracownikach Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie a także na absolwentach przedwojennego Wydziału Architektury Politechniki Wolnego Miasta Gdańska.

Wydział prowadzi jeden kierunek studiów: architektura i urbanistyka. W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne magisterskie, a także – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska – studia doktoranckie. Wydział prowadzi Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej pod nazwą „Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie”, trwające 2 semestry oraz Podyplomowe Studium p.n. „Europejskie rekomendacje urbanistyki – URBEURO – trwające 2 semestry.

Jednocześnie Wydział prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach: kurs powszechny pod nazwą – Szkoła rysunku odręcznego i kurs powszechny pod nazwą – Szkoła wyobraźni przestrzennej.

Wydział jest od 2001 r. członkiem European Association for Architectural Education (EAAE) oraz European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA), organizacji zrzeszających ok. 150 szkół architektury krajów Unii Europejskiej i bierze udział w pracach grupy problemowej „Students and Staff Mobility” oraz w konferencjach EAAE i w dorocznym spotkaniu ENHSA. Wydział jest także członkiem Association of European Schools Of Planning (AESOP), zrzeszającej szkoły kształcące w zakresie gospodarki przestrzennej, w tym także szkoły kształcące w dziedzinie urbanistyki i planowania przestrzennego.

Politechnika Gdańska Wydział Architektury

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Politechnika-Gdanska

Biuro Erasmus, Wydział Architektury PG:

mgr Małgorzata Bogdanowicz – obsługa studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu ERASMUS
malbogda@pg.gda.pl
erasmus.arch@pg.gda.pl
pok.313 Gmach Główny PG
tel. (+48)58 348 63 83, fax. (+48)58 348 61 63

 

Podobne Posty