Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz
3-letnie studia pierwszego stopnia
Tryb stacjonarny/niestacjonarny

Zajęcia prowadzone są przez znanych artystów i pedagogów z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ASP w Warszawie i ASP w Łodzi oraz kadrę WSUS. Szczególny nacisk położony na kształcenie studentów w zakresie sztuki użytkowej, pozwala im uzyskać konkretny zawód umożliwiający pracę w studiach projektowych lub studiach graficznych agencji reklamowych (w kraju i za granicą), jak również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i realizację rozmaitych przedsięwzięć artystycznych.
Pierwszy rok studiów jest rokiem kształcenia ogólnego. Dużą rolę w procesie nauczania odgrywają pracownie malarstwa i rysunku, prowadzone przez wybitnych artystów, w których studenci zdobywają umiejętności plastyczne przydatne w uprawianiu dyscyplin użytkowych. Od drugiego roku, aż do momentu uzyskania dyplomu, studenci biorą udział w zajęciach pracowni dyplomowej oraz dodatkowej pracowni artystycznej lub projektowej.

Studia na kierunku realizowane są trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają 7 semestrów. W trakcie studiów Uczelnia organizuje obowiązkowy plener malarski.

Specjalności

Projektowanie wnętrz

pracownia dyplomowa
Przedmioty podstawowe
Budownictwo z elementami rysunku projektowego
Ergonomia z anatomią
Estetyka
Geometria wykreślna
Historia sztuki
Historia wzornictwa
Kompozycja brył i płaszczyzn
Konstrukcje budowlane (w ramach pracowni)
Liternictwo i podstawy typografii
Malarskie techniki realizacyjne
Malarstwo
Media elektroniczne – projektowanie komputerowe
Oświetlenie (w ramach pracowni)
Perspektywa i aksonometria
Podstawy filozofii
Podstawy fotografii
Prawo autorskie
Projektowanie architektoniczne (w ramach pracowni)
Psychofizjologia widzenia
Reżyseria barwy i przestrzeni
Rozważania o kulturze
Rysunek
Rysunek z elementami anatomii
Rzeźba
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
Przedmioty kierunkowe
Materiałoznawstwo
Podstawy projektowania
Podstawy projektowania architektury wnętrz (w ramach pracowni)
Podstawy projektowania mebli (w ramach pracowni)
Pracownia dyplomowa – pracownia projektowania wnętrz
Wybrane zagadnienia z historii wnętrz i mebla
Dodatkowa pracownia artystyczna
Pracownie dodatkowe
Pracownia Projektowania Produktu
Pracownia Projektowania Mebla
Pracownia „Dzieło Plastyczne w Architekturze”
Pracownia Projektowania Witrażu
Pracownia Ceramiki

Podobne Posty